Newsletter

Newsletter, który co miesiąc wysyłamy mailowo do osób zainteresowanych, zawiera informacje i aktualności dotyczące tematów duchowości i gnozy. Motywem przewodnim każdego newslettera jes temat Medytacji Gnostycznej, która odbywa się co miesiąc w naszych Centrach, na którą Państwa serdecznie zapraszamy. Znajdą w nim Państwo również linki do ciekawych artykułów powiązanych z tematem głównym oraz zaproszenia na nasze aktywności. Mamy nadzieję, że ten kontakt z gnostycznymi tekstami przyniesie Państwu wiele radości i skłoni do ciekawych refleksji oraz pomoże dostrzec Światło, które towarzyszy człowiekowi w jego wędrówce przez świat i nieustannie wzywa go do podjęcia ścieżki uwolnienia z naszej złamanej rzeczywistości.

Państwa adres e-mail zostanie zapisany w naszej bazie danych i będzie wykorzystywany jedynie w celu przesyłania powyższych informacji. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z tej subskrypcji, klikając łącze w stopce naszych wiadomości e-mail.

Archiwum Biuletynów

2023
 1. Narodziny gwiazdy
 2. Władza odpuszczania
 3. Zostałeś powołany do wolności
 4. C. G. Jung i przełom w jaźni
2022
 1. Potęga samopoznania
 2. Wąska brama
 3. Czy czas naprawdę płynie?
 4. Percepcja i świadomość
 5. Dusza dzisiaj
 6. Oko, które widzi Boga
 7. Wolność i wybór
 8. Związek z tym, co ponad otchłanią
 9. Bycie i Niebycie w trzech obliczach Boga
 10. Przezwyciężenie tej natury – czy to jest w ogóle możliwe?
 11. Powtarzanie czy wolność? W kierunku świadomej uważności
 12. Paradoks umysłu

2021
 1. Los Everetta Climba
 2. Pęknięcie w niebie
 3. Pomiędzy pracownikami Światła a konspiratorami
 4. Paradygmaty świadomości: odnowa czy stagnacja?
 5. Czas przypomnieć sobie kim jesteśmy i skąd pochodzimy
 6. Co chce się stać? Co się staje. Co jest.
 7. Droga do środka
 8. Promień ma podwójne centrum
 9. Iluminacja
 10. Dajcie mi punkt podparcia…
 11. Przestrzeń mityczna

2020
 1. Sztuka – dotyk innej rzeczywistości
 2. Strach, koronawirus i ja
 3. O czym mówi trójkąt równoboczny
 4. Pierwiastek kobiecy
 5. Podróż tego, co nieśmiertelne
 6. Era Wodnika – pewne drzwi się otwierają
 7. Pytanie książek i gwiazd?
 8. Hermes, Graal i Chrystian Różokrzyż
 9. Kryzys
 10. Nachiketa i sztuka umierania
 11. Indywidualna święta nauka
 12. Żywa Woda

2019
 1. Niedostatek energii
 2. Muzyka sfer a człowiek
 3. Śmierć doświadczana w życiu
 4. Bóg jest malarzem
 5. Woda – nośnik całego bytu
 6. Zagadka Sfinksa
 7. Odważ się wiedzieć
 8. Czwarty wymiar
 9. Przebudzenie duszy
 10. Inspiracja
 11. Zewnętrzne i wewnętrzne hiperłącza: ścieżka w głąb
 12. Władza pieniądza nad człowiekiem we współczesnym świecie

2018
 1. Przezwyciężenie czasu i przestrzeni
 2. Pokój – marzenie mędrców?
 3. Reinkarnacja i strach przed śmiercią
 4. Myśli poruszają atomy
 5. Sprawiedliwość – podstawowa zasada we wszechświecie
 6. Cud mowy
 7. Droga do serca
 8. W raju wszystko wygląda inaczej – o subiektywnym rozumieniu Biblii
 9. Co się zmienia?
 10. Od Wieczności do Wieczności
 11. Boskie źródło sił
 12. Zagadka Sfinksa

2017
 1. Dziedzictwo katarów
 2. Nowy stan snu
 3. Różokrzyż w średniowieczu i dzisiaj
 4. Siedem razy siedem promieni uwolnienia
 5. Odprężenie i przepływ
 6. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych.
 7. Żywe Słowo
 8. Od Wieczności Do Wieczności
 9. Jakie prawo rządzi ludzkim losem?
 10. Trzecie pole promieniowania
 11. Dwie postacie w mikrokosmosie
 12. Nowa postawa życiowa według Gnozy

2016
 1. Astralna postawa życiowa
 2. Trzymajcie swoje lampy płonące
 3. Na imię mam foton
 4. Co dalej?
 5. Morfogenetyczne pola Wieczności
 6. Chrystus, Duch Planetarny
 7. Odważ się wiedzieć
 8. Od fikcji naukowej do rzeczywistości
 9. Spotkanie pomiędzy materią a antymaterią
 10. Dowód na istnienie Boga
 11. Chwytaj życie
 12. Twórzmy czas: dopuśćmy światło

2015
 1. Energia światła
 2. Heksagram
 3. Umysł i Słowo
 4. Czwarty wymiar
 5. Wielka jedność
 6. Wszystko płonie
 7. Światło oka
 8. Wszystko jest
 9. Spotkanie miedzy materią a antymateria
 10. O stworzeniu człowieka w Ewangelii Judasza
 11. Bunt czy zmartwychwstanie
 12. Zagadka ze wschodu

2014
 1. Czego można nauczyć sie na pustyni
 2. Jeden świat
 3. Filozofia Platońska i Powszechne Braterstwo na Zachodzie
 4. Morfogenetyczne pola wieczności
 5. Mowa jest srebrem
 6. Pięciokrotna gnostyczna ścieżka
 7. Energia
 8. Na imię mam foton
 9. Trzy fazy ścieżki
 10. Bezkonfliktowe istnienie
 11. Zwierciadło ducha
 12. Złoty Różokrzyż, most do nowego Życia

2013
 1. Ze Wschodu na Zachód
 2. Siła róży
 3. Źródło życia
 4. Czarną dziurą w człowieku jest ego