Informacje praktyczne

WIZYTY W NASZYCH CENTRACH

Cieszymy się na przybycie gości do naszego centrum. W centrach zajmujemy się pracą nad wewnętrznym samopoznaniem w grupie, która ma wspólny cel.

Cisza

Osiągnięcie wewnętrznej ciszy wśród zgiełku życia codziennego wymaga dużo czasu, dlatego też nasze centra są otwarte przynajmniej 45 minut przed wydarzeniami i medytacjami gnostycznymi. Jeżeli odwiedzają Państwo nasze centrum po raz pierwszy, zachęcamy do przybycia pół godziny przed rozpoczęciem danego wydarzenia. Dzięki temu można mieć czas na zapoznanie się z miejscem, osobami i programem.

W centrach można zapoznać się z literaturą Szkoły i czasopismem Pentagram.

Co to jest medytacja gnostyczna?

Słowo medytacja pochodzi od łacińskiego meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł.

Jak rozumiemy określenie „medytacja gnostyczna”?

Jest to proces, który z jednej strony umożliwia „spojrzenie w siebie, w świat wewnętrzny”, a z drugiej strony ma doprowadzić do połączenia oczyszczonej w ten sposób duszy poszukującego z polem Ducha, ze Źródłem Wszechrzeczy.

Medytacja nie wymaga zastosowania określonych technik czy praktyk, ale pełnego samooddania (myśli, pragnień i dążeń) człowieka ziemskiego sile miłości pochodzącej z boskiego świata. W jego wyniku dochodzi do „roztworzenia” naszego egocentrycznego „ja”, przyczyny wszystkich naszych cierpień. Proces samooddania prowadzi do rozkwitu “róży serca” – doskonałej boskiej zasady ukrytej w każdym człowieku.