Wydarzenia


Ładuję… Ładuję…

Czasopismo LOGON


Czasopismo online Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża. LOGON jest dla tych, którzy zadają fundamentalne pytania, dla tych, którzy czują, że zostali zaatakowani przez ‘coś’, co otwiera im oczy i uświadamia, że musi istnieć coś istotniejszego niż kariera, sympatie i antypatie, codzienne radości i problemy. LOGON, jakby ze szczytu góry, rzuca nowe spojrzenie na rozwój człowieka oraz przemianę społeczeństwa w XXI wieku, co jest widoczne w religii, sztuce i nauce.
 

Najnowsze artykuły


WZYWANI PRZEZ SERCE ŚWIATA - W Ewangelii Jana powiada się: „Kto idzie za Synem, ten idzie za Ojcem. Kto idzie za Synem, ten równocześnie przyzywa Pocieszyciela”. To znaczy, że te trzy ognie płoną nie jeden po drugim, lecz jednocześnie. Człowiek, rozpoczynający ścieżkę, natychmiast zarysowuje Trigonum Igneum. Ognisty trójkąt natychmiast zaczyna płonąć. Wiecie, że tajemny Ogień jest najważniejszym i najwznioślejszym symbolem Więcej...
Człowiek nie musi być swoim ego - Nasze ego łatwo ulega wpływom, jest kapryśne i niestabilne. Mimo to staramy się uporządkować nasze życie zgodnie z jego żądaniami i prawami – do czasu, aż przebudzimy się i uzyskamy większy wgląd w jego naturę. Każdy z nas ma zawód, imię, datę urodzin, które tworzą jego tożsamość. Wiemy jednak, że nie określają one naszej istoty. Więcej...
Podwójny stan człowieka – WIEDZA Z NAUCZANIA HERMESA - Ze wszystkich stworzeń w naturze jedynie człowiek jest istotą podwójną – stwierdza Pymander. Z jednej strony w systemie ludzkim istnieje ziarno nieśmiertelności, iskra Ducha; z drugiej strony jest też śmiertelna istota ludzka, postać natury. Nie ma innego stworzenia, które miałoby podobną, podwójną jakość. W ten sposób upadek pierwotnych Synów Bożych stworzył znamienną sytuację – iskra Więcej...

Kurs online – Tajemnica istnienia


Zapraszamy na jedenaście spotkań poświęconych współczesnej filozofii Złotego Różokrzyża. Tematy dotyczyć będą tajemnic istnienia i procesu odnowy: świadomości człowieka i otaczającego go świata. Odkryć, rozpoznać, zrozumieć, przeżyć. Nowoczesna ścieżka duchowa w codziennym życiu.
Kurs internetowy jest przeznaczony dla osób pełnoletnich i jest za darmo. Kurs będzie prowadzony w języku polskim. Dowiedz się więcej i zarejestruj się wypełniając formularz (http://bit.ly/2xH2eNe) lub pisząc na adres: kurs.internetowy.lrMAŁPAgmail.com.

05.10.21 Rejestracja i materiały wstępne. W tym dniu kończymy zapisy i do tych z Państwa, którzy się zarejestrują roześlemy materiały, na których będą oparte wszystkie spotkania. Zachęcamy do zapoznania się z nimi! Do wszystkich 11 spotkań online link (Zoom) otrzymają Państwo mailem po rejestracji.
Zapraszamy!

Książki online


Zapraszamy do naszej czytelni książek on-line. Znajdują się tutaj pełne wersje niektórych książek wydanych przez Rozekruispers, które można czytać bezpośrednio ze strony WWW. Będziemy systematycznie rozszerzać ilość dostępnych tu publikacji. Więcej…

Zamów biuletyn


Inspiracje


Adam i Ewa - (...) na ludzkim drzewie życia mieszkają dwa węże. U jednego człowieka męski aspekt jest pozytywny, a żeński negatywny, u innego aspekty te pozostają w stosunku odwrotnym. Tak więc laska Merkurego z wężami: białym i czarnym, jest symbolem ogólnego, dialektycznego, biologicznego stanu człowieka, symbolem drzewa życia z jego dwoma aspektami duszy. Dwa węże widoczne na rycinach Więcej...
Mikrokosmos - Mikrokosmos jest kulą świadomości, w której za pomocą prany, prasubstancji, może rozwinąć się pewna abstrakcyjna idea. Idea, będąca podstawą tego rozwoju, pochodzi nie od prany czy od mikrokosmosu, czy też od tego, co znajduje się w mikrokosmosie. Przybywa ona z obszaru pozakosmicznego, ponadpranicznego. Mikrokosmos jest środkiem prowadzącym do celu, ale nigdy celem samym w sobie. Więcej...
WIARA - W naszych nowoczesnych czasach wiara stała się pojęciem wytartym i jałowym. Pod pojęciem tym rozumie się przyjęcie i wyznawanie pewnej określonej nauki. Gdy przyjęcie wiary odnosi się do ciężkich tez kalwińskich, jest się ortodoksyjnie wierzącym; w przeciwnym wypadku jest się tolerancyjnym wolnomyślicielem. Można więc być wierzącym o rozmaitym zabarwieniu, lub też -– niewierzącym. Tymczasem pisma Więcej...