Wydarzenia


Ładuję… Ładuję…

Czasopismo LOGON


Czasopismo online Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża. LOGON jest dla tych, którzy zadają fundamentalne pytania, dla tych, którzy czują, że zostali zaatakowani przez ‘coś’, co otwiera im oczy i uświadamia, że musi istnieć coś istotniejszego niż kariera, sympatie i antypatie, codzienne radości i problemy. LOGON, jakby ze szczytu góry, rzuca nowe spojrzenie na rozwój człowieka oraz przemianę społeczeństwa w XXI wieku, co jest widoczne w religii, sztuce i nauce.
 

Najnowsze artykuły


Wszystko płynie - Panta rhei" Heraklit z Efezu Ujrzyjmy przed oczami wyobraźni taki oto obraz: na plaży mała, może siedmioletnia, dziewczynka buduje ( już godzinę ) zamek z piasku. Stara się bardzo, cyzeluje, poprawia, ozdabia… Nagle nadbiega trzy -, czteroletni maluch i... burząc, ląduje w ruinach budowli. Mama berbecia udaje, że nic nie widzi, zaś mama dziewczynki chwyta Więcej...
wolność W drodze ku wolności - Człowiek wychowany w kulturze zachodu wyrasta w przekonaniu o tym, że sam decyduje o sobie, samodzielnie kształtuje swoje życie. Przyczyniają się do tego: światopogląd chrześcijański, zgodnie z którym wierzymy, że posiadamy wolną wolę oraz wiara w niepokonaną potęgę ludzkiego rozumu (w przeciwieństwie do wschodnich wierzeń ). Czy rzeczywiście jesteśmy istotami wolnymi? Przecież nie decydujemy ani Więcej...
Syzyf i syzyfowa Praca - W zachodnim kręgu kulturowym powszechnie znana jest opowieść o królu Koryntu, Syzyfie. I nawet jeśli ktoś nie pamięta perypetii jego życia, to każdy ma przed oczami obraz Syzyfa, ukaranego okrutnie, wiecznie wtaczającego pod stromą górę ciężki głaz, który zawsze przed szczytem wymyka się z rąk i stacza. Każdy zna zatem znaczenie „syzyfowej pracy” znojnej i Więcej...

Kurs Internetowy


Bez wychodzenia z domu. Zapraszamy na siedem spotkań poświęconych współczesnej filozofii różokrzyża. Tematy dotyczyć będą odnowienie świadomości i jej praktyki jako procesu odkrywania wewnętrznego rozwoju. Odkryć, rozpoznać, zrozumieć, przeżyć. Nowoczesna ścieżka duchowa w codziennym życiu.

Kurs internetowy jest przeznaczony dla osób pełnoletnich i jest za darmo Dowiedz się więcej i zarejestruj się wypełniając formularz lub pisząc na adres: kurs.internetowy.lr@gmail.com

Zamów biuletyn


Inspiracje


Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni dziećmi Boga nazwani będą. - Pokój, który jest z Boga, stanowi doskonałą harmonię, wieczne piękno i dynamiczny spokój. Pokój ten jest stanem równowagi pomiędzy boską ideą a człowiekiem żyjącym zgodnie z tą ideą. Nie istnieje już opór, ponieważ dziecko Boga doświadcza w tej harmonii wartości, sił i myśli, że wszystkie rzeczy pracują dla dobra wszystkiego. To właśnie do tych, którzy Więcej...
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. - „Oglądanie Boga” oznacza, że pomiędzy światem Boga a uczniem nie ma już żadnych granic. Stan ten osiąga się poprzez czystość serca, tj. oczyszczenie i rozwój mocy krwi, która ma swoje ognisko w przybytku serca. Dlatego też dobrze jest stale świadomie zastanawiać się nad tym, w jaki sposób uczeń może osiągnąć czystość serca, albowiem medytowanie w Więcej...
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. - Czym jest właściwie owo miłosierdzie w rozumieniu Kazania na Górze? Aby je zrozumieć musimy sięgnąć do Nauki Powszechnej. Miłosierdzie – wolne od wszelkiej praktyki dobroci – stanowi pewną formę magii. Jest to magia postaci duszy, która uwidacznia się w określonym stanie sanktuarium serca. Siłę promieniowania tej magii duszy w Kazaniu na Górze określa się jako Więcej...