Wydarzenia


Ładuję… Ładuję…

Czasopismo LOGON


Czasopismo online Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża. LOGON jest dla tych, którzy zadają fundamentalne pytania, dla tych, którzy czują, że zostali zaatakowani przez ‘coś’, co otwiera im oczy i uświadamia, że musi istnieć coś istotniejszego niż kariera, sympatie i antypatie, codzienne radości i problemy. LOGON, jakby ze szczytu góry, rzuca nowe spojrzenie na rozwój człowieka oraz przemianę społeczeństwa w XXI wieku, co jest widoczne w religii, sztuce i nauce.
 

Najnowsze artykuły


Wszystko płynie - Panta rhei" Heraklit z Efezu Ujrzyjmy przed oczami wyobraźni taki oto obraz: na plaży mała, może siedmioletnia, dziewczynka buduje ( już godzinę ) zamek z piasku. Stara się bardzo, cyzeluje, poprawia, ozdabia… Nagle nadbiega trzy -, czteroletni maluch i... burząc, ląduje w ruinach budowli. Mama berbecia udaje, że nic nie widzi, zaś mama dziewczynki chwyta Więcej...
wolność W drodze ku wolności - Człowiek wychowany w kulturze zachodu wyrasta w przekonaniu o tym, że sam decyduje o sobie, samodzielnie kształtuje swoje życie. Przyczyniają się do tego: światopogląd chrześcijański, zgodnie z którym wierzymy, że posiadamy wolną wolę oraz wiara w niepokonaną potęgę ludzkiego rozumu (w przeciwieństwie do wschodnich wierzeń ). Czy rzeczywiście jesteśmy istotami wolnymi? Przecież nie decydujemy ani Więcej...
Syzyf i syzyfowa Praca - W zachodnim kręgu kulturowym powszechnie znana jest opowieść o królu Koryntu, Syzyfie. I nawet jeśli ktoś nie pamięta perypetii jego życia, to każdy ma przed oczami obraz Syzyfa, ukaranego okrutnie, wiecznie wtaczającego pod stromą górę ciężki głaz, który zawsze przed szczytem wymyka się z rąk i stacza. Każdy zna zatem znaczenie „syzyfowej pracy” znojnej i Więcej...

Kurs Internetowy


Bez wychodzenia z domu. Zapraszamy na siedem spotkań poświęconych współczesnej filozofii różokrzyża. Tematy dotyczyć będą odnowienie świadomości i jej praktyki jako procesu odkrywania wewnętrznego rozwoju. Odkryć, rozpoznać, zrozumieć, przeżyć. Nowoczesna ścieżka duchowa w codziennym życiu.

Kurs internetowy jest przeznaczony dla osób pełnoletnich i jest za darmo Dowiedz się więcej i zarejestruj się wypełniając formularz lub pisząc na adres: kurs.internetowy.lr@gmail.com

Zamów biuletyn


Inspiracje


Istota auryczna - Istota auryczna kogoś posiadającego praatom ma oprócz funkcjonującego magnetycznego firmamentu także latentny, wygaszony system magnetyczny. Jak długo ten latentny system nie wykazuje jeszcze żadnej aktywności, tak długo moc impresji praatomu w sercu nie jest jeszcze zdolna do żadnej wyzwalającej aktywności. Z powodu tej mocy impresji praatomu dany człowiek wprawdzie będzie się w pewnym stopniu interesował Więcej...
Oddanie „ja” - Nie ma na duchowej ścieżce niczego bardziej zbawiennego, bardziej decydującego i istotnego niż całkowite oddanie „ja”. Na ogół jednak nic nie wzbudza tak wielkiego lęku, jak właśnie to negowanie ,,ja”. Utwierdzanie samego siebie w tej twardej, ziemskiej rzeczywistości życiowej leży do tego stopnia we krwi człowieka, że także i na duchowej ścieżce chciałby on przeforsować Więcej...
Błogosławieni, którzy są prześladowani za sprawiedliwe postępowanie, bo do nich należy Królestwo Niebios. - „Zbyt długo mieszkała moja dusza między tymi, co nienawidzą pokoju. Gdy ja mówię o pokoju, tamci rozpoczynają wojnę”. W rzeczy samej, kiedy uczeń przychodzi do ludzkości z pokojem przekraczającym wszelkie zrozumienie, pokojem Bożym, to rezultatem tego jest dotkliwa walka. Jest to jeden z najbardziej dobitnych dowodów na istnienie dwóch ładów natury, o których mówiliśmy wam Więcej...