Wydarzenia


Ładuję… Ładuję…

Czasopismo LOGON


Czasopismo online Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża. LOGON jest dla tych, którzy zadają fundamentalne pytania, dla tych, którzy czują, że zostali zaatakowani przez ‘coś’, co otwiera im oczy i uświadamia, że musi istnieć coś istotniejszego niż kariera, sympatie i antypatie, codzienne radości i problemy. LOGON, jakby ze szczytu góry, rzuca nowe spojrzenie na rozwój człowieka oraz przemianę społeczeństwa w XXI wieku, co jest widoczne w religii, sztuce i nauce.
 

Najnowsze artykuły


NAJWYŻSZA PUSTKA - Stan najwyższej pustki jest stanem kandydata, który usunął wszelkie nieczystości serca; to znaczy, że oczyścił całkowicie magnetyczny system mostka z pragnień, napięć i konfliktów. Tym samym kandydat taki stał się wolny od pragnień, stał się pusty. Ten, kto znalazł się w takim stanie, może zachować nieprzemijalny spokój duszy. Równowaga jego duszy nigdy już nie może Więcej...
JEDNOROŻEC - Od zarania dziejów ludzie przedstawiali siły kosmiczne działające w nich i poza nimi także jako zwierzęta — symbole, zwierzęta święte, zwierzęta misteryjne. Dlaczego jako zwierzęta, a nie jako rośliny czy ludzi? Ponieważ chodzi tu o kosmiczne źródła sił astralnych. A zjawiska astralne znajdują w zwierzęciu szczególnie dobry odpowiednik. Zwierzę, w odróżnieniu od rośliny, porusza się Więcej...
WTAJEMNICZENIE I TRANSFIGURACJA - Ten, kto zagłębia się w naukę Różokrzyża, kogo nauka ta porusza, może doznać w sobie intuicji, że nauka ta doprowadzi go do Prawdy. Poczucie takie jest jakby echem pochodzącym z najgłębszego wnętrza człowieka, z atomu iskry Ducha. Powstaje z niego wiara, która - jak powiedziano - jest dobrym fundamentem dla rzeczy, których się jeszcze nie Więcej...

W drodze ku sercu – kurs online


Zapraszamy na 12 cotygodniowych spotkań na platformie zoom. Do wyboru dwie daty w tygodniu o 2 różnych porach. Od 27 września do 13 grudnia! Znajdź najlepszy czas dla Siebie i dołącz do nas. Dzięki aktualnie przeżywanej ścieżce, którą podążają nasi uczniowie będziemy chcieli zaprezentować najprostszą drogę. Drogę do odkrycia wewnętrznej mądrości, która drzemie w każdym człowieku. Będzie dużo materiałów, prezentacji, wykładów oraz dyskusji opartej na uniwersalnej nauce Szkoły Złotego Różokrzyża.

Zarejestruj się już teraz!

Książki online


Zapraszamy do naszej czytelni książek on-line. Znajdują się tutaj pełne wersje niektórych książek wydanych przez Rozekruispers, które można czytać bezpośrednio ze strony WWW. Będziemy systematycznie rozszerzać ilość dostępnych tu publikacji. Więcej…

Zamów biuletyn


Inspiracje


Wyższe Dobro - CZYNIENIE DOBRA NIE JEST W STANIE UWOLNIĆ CZŁOWIEKA OD ZŁA Dla wielu jest to zawiła kwestia. Czy istnieje dla nas inne wyjście? Możemy przecież być albo dobrzy, albo źli. Bądź, dokładniej rzecz ujmując, pierwotnie dobrzy lub pierwotnie źli! Albowiem czynienie dobra nie uwalnia całkowicie od zła. Prawdziwym okazuje się również twierdzenie odwrotne. Czy istnieje więc Więcej...
Świat myśli - Staraj się poznać, dzielny Pielgrzymie, prawa rządzące twoim światem myśli. Twój Duch, twój intelekt podlega następującym prawom: 1. Każda myśl jest subtelno-materialną twórczą siłą, która wywiera wpływ na fizycznym i materialnym ziemskim planie. 2. Każda myśl przyciąga do siebie podobne myśli, tak jak śnieżka tocząc się przyciąga inne płatki śniegu i powiększa się. 3. Każda Więcej...
Codzienne umieranie - Uczeń winien święcić pożegnanie z ziemską naturą jako pożegnanie z „nieszczęściem i śmiercią"; znaczy to, że mistyczne obumieranie dla tego świata musi się dlań stać wewnętrzną koniecznością. Jeśli uczeń osiągnie tę fazę, wówczas może pomyślnie dojść do fundamentalnej przemiany, czego rezultat stanie się widoczny. Następuje wtedy oświecenie, mistyczne przemienienie, wniknięcie promienia chrystusowego; od tej chwili Więcej...