Wydarzenia


Ładuję… Ładuję…

Najnowsze artykuły


POCHODZENIE ZŁA - Tytuł „Tajemna księga bogomiłów” jest z pewnością trafny. Albowiem jej zawartość jest zgodna z ideami i wyobrażeniami bogomiłów na temat stworzenia. Na końcu tekstu przeciwnik owych „heretyków” dopisał charakterystyczną uwagę: „Oto tajemnica heretyków z Concorezzo, którą przyniósł z Bułgarii ich biskup Nazariusz i która jest pełna kłamstw”. Dla niego ten tekst pozostał zamknięty siedmioma pieczęciami. Więcej...
DROGA PRZEZ WĄSKĄ BRAMĘ - W trakcie lektury krótkiej, gnostycznej Ewangelii Marii, stajemy się świadkami wydarzenia, które – jeśli zrozumiemy je właściwie – mówi wszystko, co musimy wiedzieć o drodze zbawienia. Kolejno opisane są siły utrzymujące nas w dialektycznym ładzie natury i sposób, w jaki możemy zlikwidować te więzy. Przedstawione zostają aspekty Nauki Powszechnej, które zostały objawione wieki przed pojawieniem Więcej...
SERCE – INSTRUMENT JEDNOŚCI - Wcześniej czy później dusza doświadcza naszego pola życiowego jako więzienia. Dusza cierpi z powodu zmienności natury, w której jest ona uwięziona. Otaczającą nas naturę, jak również nasze fizyczne ciała, uważamy niekiedy za wrogów duszy. Jest to jednak błędem. Życie można postrzegać jako szkołę ćwiczeń, w której możemy być zmuszeni do powtarzania niektórych klas. Oznacza to, Więcej...

Czasopismo LOGON


Czasopismo online Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża. LOGON jest dla tych, którzy zadają fundamentalne pytania, dla tych, którzy czują, że zostali zaatakowani przez ‘coś’, co otwiera im oczy i uświadamia, że musi istnieć coś istotniejszego niż kariera, sympatie i antypatie, codzienne radości i problemy. LOGON, jakby ze szczytu góry, rzuca nowe spojrzenie na rozwój człowieka oraz przemianę społeczeństwa w XXI wieku, co jest widoczne w religii, sztuce i nauce.
 

Książki online


Zapraszamy do naszej czytelni książek on-line. Znajdują się tutaj pełne wersje niektórych książek wydanych przez Rozekruispers, które można czytać bezpośrednio ze strony WWW. Będziemy systematycznie rozszerzać ilość dostępnych tu publikacji. Więcej…

Zamów biuletyn


Inspiracje


WIARA - W naszych nowoczesnych czasach wiara stała się pojęciem wytartym i jałowym. Pod pojęciem tym rozumie się przyjęcie i wyznawanie pewnej określonej nauki. Gdy przyjęcie wiary odnosi się do ciężkich tez kalwińskich, jest się ortodoksyjnie wierzącym; w przeciwnym wypadku jest się tolerancyjnym wolnomyślicielem. Można więc być wierzącym o rozmaitym zabarwieniu, lub też -– niewierzącym. Tymczasem pisma Więcej...
Ten, kto umiera ale nie ginie, będzie się cieszył życiem wiecznym. - W pewnym określonym momencie pojawia się w przybytku głowy pełne zrozumienie. Dzięki temu możliwe staje się zjednoczenie, bezpośrednie zbliżenie się wyższego człowieka do niższego. Rodzi się wzajemny kontakt. Dzięki sile promieniowania wyższego człowieka budzi się intensywne oświecenie serca i głowy w istocie niższego człowieka. Ta oświecająca siła, prowadząca do ich zjednoczenia, która może się objawić Więcej...
Ruch wsteczny - Wasze myślenie, wasza rozumowa aktywność mózgowa musi zostać całkowicie oczyszczona i doprowadzona do równowagi z fundamentalną ideą. Wszystko, co w waszym myśleniu bałamutne, wszystko, co nieczyste, krytyczne i ukierunkowane na ziemię, musi z mentalnego, funkcjonalnego organu w waszym przybytku głowy zniknąć. Na podstawie tak oczyszczonego myślenia może rozpocząć się wtedy ruch wsteczny. Jeżeli zgodnie z Więcej...