Wydarzenia


Ładuję… Ładuję…

Czasopismo LOGON


Czasopismo online Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża. LOGON jest dla tych, którzy zadają fundamentalne pytania, dla tych, którzy czują, że zostali zaatakowani przez ‘coś’, co otwiera im oczy i uświadamia, że musi istnieć coś istotniejszego niż kariera, sympatie i antypatie, codzienne radości i problemy. LOGON, jakby ze szczytu góry, rzuca nowe spojrzenie na rozwój człowieka oraz przemianę społeczeństwa w XXI wieku, co jest widoczne w religii, sztuce i nauce.
 

Najnowsze artykuły


Zanieczyszczenie środowiska - Świadomość dotycząca środowiska, ochrona środowiska oraz zanieczyszczenie środowiska są to pojęcia, z którymi ciągle się spotykamy w środkach masowego przekazu. W związku z alarmującymi wynikami pomiarów, które ustawicznie potwierdzają stopień zanieczyszczenia naszej planety, temat ten zdominował nasze codzienne życie. Jednakże ani pojedynczy ludzie, ani wspomniane grupy interesów nie są gotowe do wyrzeczeń ani poniesienia ofiar Więcej...
Sokrates i Platon dający świadectwo Powszechnej Prawdzie - Filozoficzne impulsy Sokratesa i Platona świadczą o wielkim umiłowaniu prawdziwej Wiedzy, Gnozy. Jak wszystkie objawienia Powszechnej Nauki, mają one na celu doprowadzenie przykutej do ziemi duszy do świadomego związku ze Światłem Ducha. Droga do tego celu zawarta jest w pierwotnej duszy. Duszę tę w Szkole Duchowej Złotego Różokrzyża obrazuje pięcioramienna gwiazda. Również i w „Timajosie" Więcej...
Wtajemniczenie i transfiguracja - Ten, kto zagłębia się w naukę Różokrzyża, kogo nauka ta porusza, może doznać w sobie intuicji, że nauka ta doprowadzi go do Prawdy. Poczucie takie jest jakby echem pochodzącym z najgłębszego wnętrza człowieka, z atomu iskry Ducha. Powstaje z niego wiara, która - jak powiedziano - jest dobrym fundamentem dla rzeczy, których się jeszcze nie Więcej...

Medytacja Gnostyczna


Książki online


Zapraszamy do naszej czytelni książek on-line. Znajdują się tutaj pełne wersje niektórych książek wydanych przez Rozekruispers, które można czytać bezpośrednio ze strony WWW. Będziemy systematycznie rozszerzać ilość dostępnych tu publikacji. Więcej…

Duchowe przeżywanie świąt Bożego Narodzenia


W każdej istocie ludzkiej może się narodzić i rozwinąć to, co Boskie. Czas Świąt Bożego Narodzenia sprzyja idealnie oddaniu się refleksji na temat spraw, które są naprawdę ważne w naszym życiu. W okresie tym bowiem, z duchowego świata, napływa do nas szczególna energia, która niesie z sobą inspirację i szansę na odnowienie. Dlaczego więc nie skorzystać z okazji i nie poświęcić swojego wolnego czasu na kontemplację i inspirację? Daj sobie szansę na to, by poruszyła Cię głębia przypowieści zawartych w „Ewangelii Wodnika”.
Więcej…

Zamów biuletyn


Inspiracje


Józef-Maria - W uczniu są aktywne dwa promienie nowego pola magnetycznego: promień, który ożywia ucznia i ukazuje mu jakby z daleka ojczyznę, oraz promień dziedzictwa krwi, który dynamizuje ucznia, stymuluje go do czynu, sprawia że staje się on postacią Janową. Kiedy uczeń jest tym zajęty, wtedy jego istota dorasta do nowego typu, który w Ewangelii przedstawiony jest Więcej...
Wolność - Kto umie przeprowadzić pierwszą fazę prawdziwej ścieżki, fazę przełamania „ja” w łasce róży, w pragnieniu zbawienia i w samooddaniu, ten zakłóca w przybytku głowy system magnetyczny zwykłej natury, która nim kieruje i zarządza. Człowiek taki jest od tej chwili wolny. Nie należy już do natury śmierci, jakkolwiek jeszcze w naturze śmierci egzystuje. Jeśli chodzi o Więcej...
Uwolnienie od „ja” - Świadomość „ja” nigdy nie stanie się prawdziwą świadomością Ducha. Jest to niemożliwe. O prawdziwej świadomości możemy mówić jedynie wtedy, kiedy pokonana została egocentryczność. Nie ma uwolnienia dla „ja”, jest tylko uwolnienie od „ja”, a ponieważ „ja” jest chwilowym, przejściowym zjawiskiem, to stale czuje się ono zagrożone w swoim istnieniu. Musi chronić i bronić siebie, aby Więcej...