Wydarzenia


Ładuję… Ładuję…

Czasopismo LOGON


Czasopismo online Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża. LOGON jest dla tych, którzy zadają fundamentalne pytania, dla tych, którzy czują, że zostali zaatakowani przez ‘coś’, co otwiera im oczy i uświadamia, że musi istnieć coś istotniejszego niż kariera, sympatie i antypatie, codzienne radości i problemy. LOGON, jakby ze szczytu góry, rzuca nowe spojrzenie na rozwój człowieka oraz przemianę społeczeństwa w XXI wieku, co jest widoczne w religii, sztuce i nauce.
 

Najnowsze artykuły


Platon – śmiertelna i boska dusza w człowieku - Według Platona, dusza ludzka dzieli się na dwie części: część boską, nieśmiertelną i część ziemską, śmiertelną. Z reguły jednak człowiek jest całkowicie związany z ziemską, śmiertelną częścią duszy i z nią się utożsamia. Grecki filozof Platon, urodzony w Atenach w 428/427 roku p.n.e., pochodził z rodziny szlacheckiej. Niektórzy jego bliscy krewni byli członkami władz oligarchicznej… Więcej...
ETAPY W ŻYCIU OSOBY POSZUKUJĄCEJ - „Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem?" „Widziałem wszystkie sprawy które się dzieją pod słońcem, wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem." Po długim okresie rozwoju, być może obej­mującym wiele inkarnacji danego mikrokosmosu, przychodzi taka chwila, kiedy każdy człowiek, jak i Salomon, pyta o cel życia. Jeśli spojrzy on;… Więcej...
Duch i materia - Celem alchemii było połączenie ducha i materii w żywą relację. Łączyła ona w sobie wiedzę religijną, badania naukowe i sztukę uszlachetniania materii. Była to sztuka żonglowania trzema piłeczkami, z których jedna zawsze znajdowała się w powietrzu. Wraz z początkiem oświecenia ta delikatna równowaga została zachwiana, a rozwój nauk materialnych przyspieszył. Przez pewien czas nie można… Więcej...

Ekspedycja do serca twojej duszy


Zapraszamy na kurs szkoły duchowej Różokrzyża składający się z 12 spotkań. Tematy będą dotyczyły głębokiej pracy nad sobą i odkrywania wewnętrznych przestrzeni. Będą zachęcać uczestników do zgłębiania tajników własnej duchowości poprzez pryzmat starożytnych i gnostycznych tradycji. Kurs będzie trwał 12 tygodni. Oprócz zwykłych materiałów (pdf i audio) przesyłanych drogą mailową będą się odbywać w tygodniu 4 spotkania online na platformie zoom ( wtorek 10:00 lub 20:30; środa 10:00 lub 20:30). Można uczestniczyć we wszystkich możliwych spotkaniach bez ograniczeń. Kurs jest darmowy.

Zatem….
Czy jesteś gotowy/a odkryć, które z twoich przekonań są tylko mirażem, a które stanowią fundament Twojej Prawdziwej Istoty?
Czy jesteś gotowy/a odkryć sekrety wewnętrznej alchemii aby spróbować oczyszczać i przekształcać swoje życiowe doświadczenia w złoto duchowej mądrości?
Jakie uniwersalne prawa rządzą Twoim mikrokosmosem i jak możesz je harmonizować, aby żyć w pełni świadomie i celowo?
Czy potrafisz dzisiaj rozpoznać i wykorzystać swoje wewnętrzne/duchowe zasoby do przebudzenia i transformacji?
Na czym polega połączenie ciała mikrokosmosu z makrokosmosem wszechświata, i jak może to wpłynąć na Twoje codzienne życie i decyzje?
Jakie są Twoje życiowe symbole i archetypy, które warunkują Ciebie, twoje otoczenie i twoją duchową ścieżkę?
Na czym polega mądrość serca i czy możesz jej użyć do głębszego połączenia z samym/samą sobą i otaczającym cię światem?
Jakie głębokie prawdy o Twojej istocie możesz odkryć dzięki praktykom gnostycznym, i jak mogą one przemienić Twoje postrzeganie rzeczywistości?

Start 13 luty 2024

Link do rejestracji
Serdecznie zapraszamy!

Zamów newsletter


Książki online


Zapraszamy do naszej czytelni książek on-line. Znajdują się tutaj pełne wersje niektórych książek wydanych przez Rozekruispers, które można czytać bezpośrednio ze strony WWW. Będziemy systematycznie rozszerzać ilość dostępnych tu publikacji.

Więcej…

Inspiracje


CNOTA - Gdy praatom zostanie pobudzony do działania, a kandydat zaufa mu w samooddaniu, spowoduje to nowe ożywienie krwi. Do jego istoty wstąpi wówczas coś nowego, co promieniować będzie następnie z każdej komórki jego ciała. I wtedy ma miejsce wewnętrzne parcie krwi ku cnocie. I nie oznacza to już wcale studiowania moralnych norm życiowych ani ich poprawnego… Więcej...
WIARA - W naszych nowoczesnych czasach wiara stała się pojęciem wytartym i jałowym. Pod pojęciem tym rozumie się przyjęcie i wyznawanie pewnej określonej nauki. Gdy przyjęcie wiary odnosi się do ciężkich tez kalwińskich, jest się ortodoksyjnie wierzącym; w przeciwnym wypadku jest się tolerancyjnym wolnomyślicielem. Można więc być wierzącym o rozmaitym zabarwieniu, lub też -– niewierzącym. Tymczasem pisma… Więcej...
Wyższe Dobro - CZYNIENIE DOBRA NIE JEST W STANIE UWOLNIĆ CZŁOWIEKA OD ZŁA Dla wielu jest to zawiła kwestia. Czy istnieje dla nas inne wyjście? Możemy przecież być albo dobrzy, albo źli. Bądź, dokładniej rzecz ujmując, pierwotnie dobrzy lub pierwotnie źli! Albowiem czynienie dobra nie uwalnia całkowicie od zła. Prawdziwym okazuje się również twierdzenie odwrotne. Czy istnieje więc… Więcej...