Wydarzenia


Ładuję… Ładuję…

Czasopismo LOGON


Czasopismo online Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża. LOGON jest dla tych, którzy zadają fundamentalne pytania, dla tych, którzy czują, że zostali zaatakowani przez ‘coś’, co otwiera im oczy i uświadamia, że musi istnieć coś istotniejszego niż kariera, sympatie i antypatie, codzienne radości i problemy. LOGON, jakby ze szczytu góry, rzuca nowe spojrzenie na rozwój człowieka oraz przemianę społeczeństwa w XXI wieku, co jest widoczne w religii, sztuce i nauce.
 

Najnowsze artykuły


JEDNOŚĆ GRUPOWA - Kiedy kandydat wiąże się ze Szkołą Duchową Złotego Różokrzyża, wymaga to od niego poważnej decyzji, ponieważ Szkoła Duchowa ma doniosłe i poważne znaczenie. Łączy go ona z początkiem życia, z samym źródłem życia. Do tego źródła wieczności człowiek może się kierować jedynie z wielką powagą. Jesteśmy nazywani wolnymi murarzami, gdyż kroczymy ścieżką całkowicie dobrowolnie. Nasza Więcej...
POWSZECHNY STRUMIEŃ WIECZNEGO ŚWIATŁA - Z punktu widzenia oświeconej świadomości Duszy połączonej z Duchem ludzkość składa się z dwóch grup: grupy niezrodzonych z Ducha i z grupy tych, którzy się z niego urodzili; ze śpiących i przebudzonych. Materialna świadomość tych niezrodzonych z Ducha w porównaniu ze świadomością człowieka duchowego jest świadomością uśpioną. Świadomość znajduje się w mniej lub bardziej głębokim Więcej...
ROSNĄCA ŚWIADOMOŚĆ NOWEJ DUSZY - I. Wewnętrzne uwolnienie Szkoła Duchowa jest instytucją, która nie przystaje do obiegowych wzorców, ponieważ dąży do osiąg­nięcia celu, który nie jest zgodny z dą­żeniami większości ludzkości. Cel ten - to Królestwo, które nie jest z tego świata. Mieszkańcami jego są ludzie, którzy są - to prawda - jeszcze w tym świecie, ale już nie z Więcej...

Wakacje w Aurorze


1. Międzynarodowa Konferencja Młodych w Aurorze

W dniach od 15 do 20 sierpnia odbyła się Konferencja Młodych, w której uczestniczyło 161 osób z 12 krajów. Młodzi nie tylko świetnie się bawili, wypoczywali, spędzili dzień na wieluńskim basenie, ale przede wszystkim w wielkim skupieniu przeżywali służby świątynne i brali udział w grupach dyskusyjnych. Ich życzeniem było też w tym czasie zrobić coś fizycznie dla Aurory, i pod czujnym okiem naszych doświadczonych uczniów udało im się z powodzeniem zrealizować pięć wcześniej zaplanowanych projektów: uporządkowanie domku dla dzieci i młodzieży oraz jego otoczenia, prace w ogrodzie różanym, naprawa i konserwacja ławek, oczyszczenie rowów melioracyjnych, naprawa chodnika. To było niezwykłe przeżycie dla obu stron. My jako gospodarze odczuliśmy ten entuzjazm i dynamikę młodych uczniów, nasi goście wyjeżdżali napełnieni światłem Aurory.

2. Międzynarodowe Dni Ciszy

W dniach od 23 do 27 sierpnia milczeliśmy w Aurorze razem z uczniami z Bułgarii, Czech, Francji, Holandii, Rosji i Ukrainy. Nie da się słowami wyrazić tego, co narodziło się w ciszy…

Dziękujemy wszystkim, którzy byli w Aurorze tego lata, za wielką pracę ich serc i rąk!

Książki online


Zapraszamy do naszej czytelni książek on-line. Znajdują się tutaj pełne wersje niektórych książek wydanych przez Rozekruispers, które można czytać bezpośrednio ze strony WWW. Będziemy systematycznie rozszerzać ilość dostępnych tu publikacji. Więcej…

Zamów biuletyn


Inspiracje


Wyższe Dobro - CZYNIENIE DOBRA NIE JEST W STANIE UWOLNIĆ CZŁOWIEKA OD ZŁA Dla wielu jest to zawiła kwestia. Czy istnieje dla nas inne wyjście? Możemy przecież być albo dobrzy, albo źli. Bądź, dokładniej rzecz ujmując, pierwotnie dobrzy lub pierwotnie źli! Albowiem czynienie dobra nie uwalnia całkowicie od zła. Prawdziwym okazuje się również twierdzenie odwrotne. Czy istnieje więc Więcej...
Świat myśli - Staraj się poznać, dzielny Pielgrzymie, prawa rządzące twoim światem myśli. Twój Duch, twój intelekt podlega następującym prawom: 1. Każda myśl jest subtelno-materialną twórczą siłą, która wywiera wpływ na fizycznym i materialnym ziemskim planie. 2. Każda myśl przyciąga do siebie podobne myśli, tak jak śnieżka tocząc się przyciąga inne płatki śniegu i powiększa się. 3. Każda Więcej...
Codzienne umieranie - Uczeń winien święcić pożegnanie z ziemską naturą jako pożegnanie z „nieszczęściem i śmiercią"; znaczy to, że mistyczne obumieranie dla tego świata musi się dlań stać wewnętrzną koniecznością. Jeśli uczeń osiągnie tę fazę, wówczas może pomyślnie dojść do fundamentalnej przemiany, czego rezultat stanie się widoczny. Następuje wtedy oświecenie, mistyczne przemienienie, wniknięcie promienia chrystusowego; od tej chwili Więcej...