Finansowanie

Finansowanie

Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża jest w całości finansowana ze składek i darowizn uczniów oraz członków. Jeśli jednak pragniecie Państwo wesprzeć działalność Szkoły darem, prosimy o wpłatę na nr rachunku:

67 1020 4564 0000 5102 0376 0501

z dopiskiem:

„Dar na cele kultu religijnego”

Wpłatę można odliczyć od dochodu przy rozliczaniu podatku.

Serdecznie dziękujemy!