Nauka i cele

Dwa łady natury Nauka Lectorium Rosicrucianum opiera się na koncepcji „dwóch ładów natury”. Po pierwsze istnieje znany nam porządek natury zawierający zarówno śmierć, jak i życie.
Więcej…

Historia

Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża powstała w Haarlem, w Holandii, gdzie do dziś mieści się jej siedziba główna…
Więcej…

Uczniostwo w szkole

Uczniostwo Nauki o transfiguracji nie należy rozpatrywać tylko teoretycznie – trzeba ją przeżyć, wprowadzić w życie. Przeżywanie tej nauki jest głównym celem uczniostwa Szkoły Duchowej.
Więcej…

Dzieci i młodzież

Szkoła Duchowa Złotego Różokrzyża rozwinęła międzynarodową pracę z młodzieżą, aby pozostawać do dyspozycji rodziców i dzieci w szybko zmieniających się czasach.
Więcej…