Książki

Książki

Instytut Wydawniczy Rozekruis Pers opublikował liczne pisma i przemowy Catharose de Petri i Jana van Rijckenborgha – w postaci książek, jak również innych publikacji. Instytut wydaje także książki innych autorów, które są związane z nauką Różokrzyża, hermetyzmem lub gnostycyzmem.

Lista wybranych publikacji

Wiele z tych publikacji przeczytać można w całości w Internecie, poniżej zamieszczono odnośniki do tych książek.