Pytania i odpowiedzi

Kiedy została założona Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża? Od jak dawna istnieją Różokrzyżowcy? Jaki jest cel Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża?
Więcej…

Informacje praktyczne

Cieszymy się na przybycie gości do naszego centrum. W centrach zajmujemy się pracą nad wewnętrznym samopoznaniem w grupie, która ma wspólny cel.
Więcej…

Słownik

Wyjaśnienie niektórych terminów i pojęć używanych w tekstach na tej stronie
Więcej…

Książki

Publikacje wydawnictwa Rozekruis Pers obejmujące nauki Lectorium Rosicrucianum
Więcej…