Uczniostwo w Szkole

Uczniostwo

Nauki o transfiguracji nie należy rozpatrywać tylko teoretycznie – trzeba ją przeżyć, wprowadzić w życie. Przeżywanie tej nauki jest głównym celem uczniostwa Szkoły Duchowej. Dla tych, którzy nie czują się gotowi do praktykowania uczniostwa w tym sensie, a jednak pragną pozostawać w kontakcie ze Szkołą, możliwe jest członkostwo. Obie formy przynależności połączone są z uiszczaniem comiesięcznych składek.

Świątynie, ośrodki konferencyjne i centra w miastach

W wielu krajach Lectorium Rosicrucianum ma swoje świątynie i ośrodki konferencyjne, gdzie uczniowie regularnie spotykają się na służbach świątynnych i innych spotkaniach, podczas których studiują filozofię transfigurystyczną i rozważają możliwości wprowadzenia jej w życie. Na świecie istnieje również około 160 centrów miejskich. Służą one tym samym celom, a także wykorzystywane są na odczyty i kursy dla zainteresowanych.

Reformy życia. Moralność.

Od uczniów oczekuje się, że dokonają podstawowej reformy swego sposobu życia, polegającej na wegetarianizmie oraz abstynencji od alkoholu, narkotyków i papierosów. Oczekuje się również wysokiego poziomu moralnego. Zarówno w aktywnościach wewnętrznych, jak i w rozwoju wewnętrznym mężczyźni i kobiety mają jednakowy udział. Uczniowie należą do wszystkich przedziałów wiekowych i warstw społecznych.

Praca z młodzieżą

Wielką wagę przykłada się do wychowania młodzieży. Dzieci i młodzież (w wieku od 6 do 18 lat) zapoznają się z podstawowymi koncepcjami nauki gnostycznej na podstawie baśni i opowiadań. W Holandii Lectorium Rosicrucianum posiada również dwie szkoły podstawowe: Szkoły Jana van Rijckenborgha. Więcej o pracy z młodymi