Niedoskonałe stanie się doskonałe

Niedoskonałe stanie się doskonałe. Krzywe stanie się proste.
Puste stanie się pełne. Zużyte stanie się nowe.
Tao Te King, rozdział 22

/…/ „O człowieku jako o boskim stworzeniu można powiedzieć co następuje:

Po okresie przygotowania nazywanym inwolucją, człowiek postawiony zostaje przed zadaniem, które określane jest mianem ewolucji. Wbrew temu, co wielu o tym myśli, ewolucja ta nie jest z pewnością żadnym automatycznym procesem. Człowiek nie zostaje „poddany ewolucji”, lecz musi przeprowadzić ten proces sam, poprzez samourzeczywistnienie. Musi w sobie i poprzez siebie nadać siłę boskiemu celowi, bez przymusu i w doskonale świadomej miłości.

Dlatego na początku ścieżki samourzeczywistnienia, ścieżki wzniesienia Boga w sobie, człowiek był i jest stawiany przed drogą prowadzącą do doskonałości. Otrzymuje wówczas wiedzę o całym boskim planie. Takie jest znaczenie słów: Niedoskonałe stanie się doskonałe. Każdy, kto rzeczywiście do tego dąży, ujrzy przed sobą drogę do doskonałości.

Plan, który wówczas zostaje odkryty przed człowiekiem, musi zostać przez niego zrealizowany, musi zostać wypełniony przez niego samego z oddaniem, a więc wszechobejmującym zainteresowaniem i wielką miłością. Duchowa esencja, która znajduje się pośrodku każdego ludzkiego systemu, daje każdemu możliwość osiągnięcia tego celu.”

CHIŃSKA GNOZA Komentarz do TAO TE KING Lao Tse
Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri
Rozdział 22-I „Cztery wielkie możliwości”