ISTOTA AURYCZNA JAKO WIELKI PRZECIWNIK

„Oto sposób, w jaki Gnoza dostaje się do serca mikrokosmosu. Kiedy już raz droga zostanie utorowana, widzimy, jak następuje proces, o którym mówiliśmy już tyle razy, w wyniku cze go gnostyczne dotknięcie dochodzi do sanktuarium głowy. Serce i głowa zostają pochwycone przez to dotknięcie jako pierwsze. Kiedy uczeń współpracuje w tym procesie i – pełen wiary i oddania– rozkwita w nim, wówczas to działanie wiary w nim spowoduje w opisanym przez nas wyżej podwójnym systemie poważny magnetyczny niepokój. W wyniku czego wszystkie siły sprzeciwiające się Gnozie zostaną wyrzucone do jakby zewnętrznych części mikrokosmosu. Wszystko, co kłębi się w osobowości i gotuje, i co przywiązuje osobowość do ziemi, zostaje jak gdyby wydobyte i ujawnia się w zewnętrznych częściach mikrokosmosu. Wszystkie te siły zbierają się na firmamencie aurycznym, w systemie magnetycznym istoty aurycznej i w ten sposób wyższe „ja” staje się natychmiast prawdziwym przeciwnikiem, pod każdym względem. […]

Istota auryczna musi postępować w ten sposób. Mit o szatanie, kult szatana i wszystko, co dotyczy wiary w zło, jest tylko romantycznym wymysłem kościoła. Istota auryczna, przeciwnik, szatan, z natury istnieje w każdej istocie ludzkiej, która chce się uwolnić od dialektyki. W tym przypadku istota auryczna staje się naszym prze -ciwnikiem na zasadzie swego naturalnego stanu. Pismo Święte mówi o tym: „Jezus spotyka szatana na pustyni”. Idąc swą drogą przez pustynię życia do wielkiego celu automatycznie spotykamy swego przeciwnika.
To samo wiadomo o Buddzie. Także Ewangelia Buddy mówi wielokrotnie o spotkaniu Buddy ze swoim przeciwnikiem, szatanem, zwanym Marą, co znaczy gorycz.”
(Nadchodzący nowy człowiek, Jan van Rijckenborgh, Rozekruis Pers, Wrocław. Część trzecia, Rozdz.11)

Pentagram nr 34/1999
1. Wstęp
2. Dlaczego Budda milczał?
3. Co więc mamy czynić?
4. Od Sidharthy do przezwyciężenia ziemskiego „ja” w Buddzie
5. Istota auryczna jako wielki przeciwnik
6. Pierwsza oraz druga ze ,,szlachetnych prawd” Buddy: cierpienie oraz przyczyna cierpienia
7. Trzecia oraz czwarta ze ,,szlachetnych prawd” Buddy: likwidacja cierpienia
oraz droga prowadząca do likwidacji cierpienia
8. Tym miejscem jest serce człowieka
9. Główne kierunki buddyzmu
10. Symbolika piramidy–świątyni w Borobudur na Jawie
https://rozekruispers.pl/index.php?route=product/product&path=49&product_id=126&limit=100
https://rozekruispers.pl/index.php?route=product/category&path=49&limit=100

Obraz Vilius Kukanauskas z Pixabay