Światło wiary

Przysadka znajduje się w czwartej komorze mózgowej, nad rdzeniem przedłużonym. Szkoła Duchowa mówi w związku z tym o „”czwartym świeczniku””. Jego światło świeci przez komorę czołową na zewnątrz. Z komory czołowej, między brwiami, Światło duszy promieniuje na zewnątrz. Jądro duszy spoczywa w czwartej komorze mózgowej, w czwartym świeczniku.
Opieczętowanie czoła tym nowym znakiem, znakiem Syna Człowieczego, jest zadaniem stawianym wszystkim szkołom transfigurystycznym, by wszystkich cierpiących od ucisku dialektyki i wołających o wyzwolenie w ten szczególny sposób połączyć z gnostyczną siłą Światła.
Poszukująca dusza, zbliżająca się do Szkoły Duchowej, najpierw wchodzi ze Szkołą w związek wiary. W tym stanie za pośrednictwem róży serca, krwi oraz automatycznego systemu nerwowego przygotowany zostaje czwarty świecznik. W tej fazie jeden z płatów przysadki zostaje całkowicie związany z nowym stanem serca, w którym już promieniuje róża. I wtedy z czoła bije światło wiary.

Catharose de Petri “Złoty Różokrzyż”