Wiążące nas łańcuchy

Łańcuchy, które wiążą ludzi z ziemskimi ciałami wykuwane są w warsztacie urojenia, zrobione są z powietrza, a spawane w ogniu iluzji.

Jeśli człowiek wyprostuje się i użyje siły woli, łańcuchy spadną jak nędzne łachmany, gdyż wola i wiara silniejsze są od najmocniejszych łańcuchów, jakie człowiek kiedykolwiek wykuł.

Levi H. Dowling „Ewangelia Ery Wodnika Jezusa Chrystusa”
Wydawca: Instytut Rozekruis Pers, Wieluń 2018
https://www.rozekruispers.pl/index.php/site/book/208