Dobrzy filozofowie

W dawnych czasach istnieli dobrzy filozofowie, którzy poświęcili się Tao;
byli skromni, subtelni, niewyraźni i dogłębnie przenikliwi.
Ich głębia była tak wielka, że nie można tego pojąć.

Tao Te King, rozdział 15

Filozof to człowiek poszukujący mądrości. W pierwotnym znaczeniu tego pojęcia filozof jest kimś dążącym do boskiej mądrości. Ta boska mądrość nie jest po prostu jakimś rodzajem wiedzy skondensowanej w ten czy inny sposób. Nie jest tajemniczym, wielce skomplikowanym systemem, zaszyfrowanym w dawno zaginionych językach i dostępnym tylko dla tych, którzy te stare hieroglify studiowali i gotowi są podzielić się z innymi okruchami swojej wiedzy w nowoczesnej literaturze. Mamy tu na myśli najróżniejsze dawne rękopisy odnalezione podczas wykopalisk archeologicznych, będące przedmiotem uwagi tak licznych naukowców.

Nie, mądrość, Gnoza, jest wszechobecna. Jest ona atmosferą, która zawiera bardzo wiele sił, elementów i promieniowań. Boska mądrość zawarta jest fundamentalnie w polu promieniowania. Ten natomiast, kto żyje w tym polu promieniowania i posiada żywą zasadę duszy, czerpie z niego nie tylko siłę życiową i substancję niezbędną do transfiguracji, lecz również mądrość.

Mądrość jest aspektem boskiej siły życiowej, boskiego ducha miłości. Kiedy mówi się, że Jezus Pan wzrastał w wiedzy, mądrości i łasce u Boga i ludzi, nie oznacza to, że jego wychowanie przebiegło w ten czy inny sposób. Stwierdzenie to oznacza, że Jezus Pan wzrastał w gnostycznym polu życiowym, które przyczyniło się do osiągnięcia przez niego dojrzałości i doskonałości we wszystkich aspektach.

CHIŃSKA GNOZA Komantarz do TAO TE KING Lao Tse,
Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri
Rozdział 15-I „Pięć cech dobrych filozofów”