Gnoza

Gnoza: a) oddech Boga, Bóg, Logos, źródło wszystkich rzeczy, objawiające się jako Duch, Światło, Siła i Mądrość, b) Powszechne Braterstwo będące nosicielem oraz objawieniem pola promieniowania Chrystusa, c) żywa wiedza, obecna u Boga i będąca jego częścią, która poprzez odrodzenie duszy, będące narodzinami światła Boga, osiąga pymandryczny stan świadomości.