Nasz element ochronny

Elementem ochronnym albo obronnym waszego pola astralnego jest zawsze czynnik wibracyjny. Jeśli więc wasza mentalność, wasze życie myślowe jest wysokiej jakości, wysokiej wartości, jeśli wasze myśli są naprawdę czyste, to wtedy wasze ciało astralne również będzie się odznaczało wyższą wibracją. Im bardziej wzniosłe i czyste jest wasze myślenie, tym wyższą wibrację posiada wasze pole astralne. Jeśli na przykład w tym momencie wasze myśli wznoszą się, jeśli razem z nami przebywacie myślą w duchowych strumieniach alchemicznych godów i czujecie się z nimi połączeni, to wasze ciało astralne przyjmuje równocześnie wyższą wibrację i natychmiast doświadczacie jej łagodności. W tym samym momencie stajecie się niepodatni i nieosiągalni dla wszystkich niższych wpływów, wrogich tej wibracji, i możecie odbierać tylko to, co zgodne jest z waszym chwilowym czynnikiem wibracyjnym.

Jan van Rijckenborgh „Alchemiczne Gody Chrystiana Różokrzyża” tom 1, rozdz. 26 – Astralne kryterium