Ruch wsteczny

Wasze myślenie, wasza rozumowa aktywność mózgowa musi zostać całkowicie oczyszczona i doprowadzona do równowagi z fundamentalną ideą. Wszystko, co w waszym myśleniu bałamutne, wszystko, co nieczyste, krytyczne i ukierunkowane na ziemię, musi z mentalnego, funkcjonalnego organu w waszym przybytku głowy zniknąć. Na podstawie tak oczyszczonego myślenia może rozpocząć się wtedy ruch wsteczny.
Jeżeli zgodnie z waszym powołaniem myślicie w sposób czysty, to w tej samej chwili wasze ciało astralne zostaje rozpalone zgodnie z waszą mentalnością. Ciało astralne w ułamku sekundy reaguje na każdą waszą myśl. Każda myśl, niczym błyskawica, powoduje w waszym ciele astralnym niezmiernie wielki ogień. Następnie przez ciało astralne doprowadzone zostaje do pewnego określonego
stanu, zgodnego z jakością ciała astralnego, ciało eteryczne. Etery zostają uwolnione i przenikają cały wasz organizm cielesny, wszystkie narządy, wszystkie fluidy, aż po krew. I kiedy wasza krew zostaje naładowana skutkami błyskawic waszych myśli, przepływa ponownie przez wszystkie komórki nerwów mózgowych i znowu przenosi to, co sami rozpętaliście, do waszego rozumowego centrum mózgowego.
Czy zauważacie ten ruch wsteczny? Myślenie, ciało astralne, ciało eteryczne, ciało fizyczne, krew, i za pośrednictwem krwi znowu do przybytku głowy. W ten sposób ruchy wsteczne dokonują swoich obiegów. Jeśli wasze myślenie jest ukierunkowane całkowicie na ziemię, wówczas obieg ten może być dla was murem więziennym,
nieprzenikalnym więzieniem. Jeśli jednak oczyścicie wasze myślenie, jeśli nauczycie się czystego, wspaniałego myślenia, zgodnego z naturą fundamentalną, to wtedy zburzycie mury więzienia. Wtedy mury więzienia rozsypią się, a wy staniecie w wolności. Wtedy opuścicie wasze więzienie, będziecie oglądać chwałę.
Jan van Rijckenborgh – PRAGNOZA EGIPSKA tom 3
Zdjęcie Pixabay