Klucz

Klucz do wszystkich boskich wartości i mocy leży ukryty w pojęciu miłości, miłości do Boga i miłości do bliźniego. Miłość ta może być powołana do życia tylko przez całkowite zaprzeczenie siebie. Dlatego dla wszystkich kandydatów w Szkole Duchowej konieczna jest fundamentalna przemiana, złamanie „ja”, zniszczenie iluzji „ja”. Boskie prawo broni się samo. Nikt nie doświadcza przeszkód ze strony prawa, jeśli – wyniesiony do prawdziwej miłości – równocześnie ogarnia i buduje wartość i formę.
W miarę jak budowniczy świątyni dalej pracuje i jeden za drugim padają uderzenia młota, Duch Święty wypełnia się w nim jako wieczna wartość. Prawo wspomaga ucznia swymi wskazówkami przy budowie świątyni, ażeby mógł on kiedyś powiedzieć godnie: Veni Creator Spiritus. I do wszystkich, którzy w rozdwojeniu i iluzji pragną osiągnąć swój cel z nienaruszonym egocentryzmem i przez to popadają w konflikt z prawem, powiada się:
Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać prawo albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.

Jan van Rijckenborgh „Światło Świata”

Zdjęcie Pixabay