Prasubstancja

Cała przestrzeń jest wypełniona prasubstancją. „Nie ma pustej przestrzeni”. Prasubstancja składa się z atomów. Każdy atom to uniwersum w pomniejszeniu, mały system posiadający siedem możliwości, siedem właściwości promieniowań. Określenie „gnostyczna” siła Światła dotyczy promieniowania, które pochodzi z obszaru nazywanego szóstym obszarem kosmicznym, polem Światła, polem życia Chrystusa, i które jest do tego obszaru dostrojone. Ta siła Światła czyli radioaktywność jest więc ukierunkowana na to, by uczeń został obdarzony siłą, którą jako człowiek zrodzony z natury nie dysponuje.
Uczeń, który ją przyjmuje, otrzymuje możliwość odwrócenia życia w kierunku, który pod żadnym względem nie daje się objaśnić z tej natury. Jest to siła promieniowania, o której świadczy Ewangelia Jana: „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał moc stać się dziećmi Bożymi”. Jest to siła promieniowania, o której powiedziano: „Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim”.

Jan van Rijckenborgh – „Uniwersalny lek”

Zdjęcie Pixabay