Wodnikowe wibracje budzą w ludziach boską zasadę


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na cykl 7 spotkań, które w sposób uporządkowany przedstawią naukę Szkoły Różokrzyża. Pierwsze spotkanie pt. „Wodnikowe wibracje budzą w ludziach boską zasadę”, odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 11-12.30.
Rozpoczniemy krótką prezentacją multimedialną, a następnie będzie czas na rozmowę i pytania

Wodnikowe wibracje budzą w ludziach boską zasadę

Możemy powiedzieć, że żyjemy w czasach niezwykłych.
W ciągu kilku dekad życie uległo wielkiemu przyspieszeniu. Z powodu narastającej globalizacji oraz wszechobecnego Internetu sięgamy spojrzeniem aż po krańce świata. Doprowadziło to jednak do tego, że w miarę stabilny grunt pod nogami, któremu ludzie w pewnym stopniu ufali jeszcze w ubiegłym wieku, nie wydaje się już tak pewny.
Na całym świecie stare struktury rozpadają się. Wartości podlegają ciągłej przemianie. Pojawiają się oznaki gruntownego, ogólnoświatowego przełomu, co potwierdza fakt, że wkroczyliśmy w Erę Wodnika.
Staliśmy się przedmiotem oddziaływania pewnych szczególnych wpływów kosmicznych, które stawiają nas, jako ludzkość, przed wielkimi zmianami. Mimo globalnych problemów i powszechnej niepewności, wpływy te niosą ze sobą także wielkie możliwości.
Przełamywanie dotychczasowych granic czasu i przestrzeni może spowodować w nas otwartość na nowe widzenie świata oraz poszukiwanie nowych odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące człowieka:

Skąd przychodzę?
Dlaczego żyję?
Dokąd idę?

By móc odpowiedzieć na te pytania, powinniśmy sięgnąć do źródła.
Źródło świata spoczywa w tym, co wieczne, w wielkiej, nieskończonej ciszy, należącej do tego, co było przed nastaniem świata. Chodzi tu o pierwotną, „niezrodzoną” energię. Symbolicznie można ją porównać do łona matki, z którego zrodził się pierwotny, boski świat. Wszystko jest tam przepromieniowane boskim światłem i w nim przyjmuje formę. Różokrzyżowcy twierdzą, że ludzkość powołana jest do tego właśnie, całkowicie innego życia.