Cykl spotkań wprowadzających w Gnozę Różokrzyżowców.