Medytacja czy transfiguracja?


Bóg, Kosmos i Człowiek?