Spotkanie z Gnozą

w lokalizacji: Centrum Krakowskie , adres: Kraków, ul.Augustiańska 18/22 ,