Cykl spotkań przybliżających naukę współczesnych różokrzyżowców


Szczegóły wydarzenia


Wieczór ósmy – Reinkarnacja mikrokosmiczna.

Koło narodzin i śmierci,

osobowość człowieka w procesie reinkarnacji

Podczas tego wieczoru chcielibyśmy omówić to, co nazywamy reinkarnacją. Wokół tego pojęcia namnożyło się wiele opisów, które często są sprzeczne ze sobą i zawierają informacje pochodzące z mądrości naszego ziemskiego świata. Nie zwraca się tu uwagi na budowę człowieka, jako skomplikowanego systemu mikrokosmicznego i mówi się o reinkarnacji duszy lub ego, mając na myśli człowieka „ja”. Chcielibyśmy przedstawić dzisiaj ten proces reinkarnacji, jako proces rozgrywający się w mikrokosmosie ludzkiej fali życiowej.

W praprzeszłości człowiek był w pełnym znaczeniu tego słowa istotą objawiającą samą siebie. Poprzez jądrowe promieniowanie monady objawiał się w polu tworzenia monady, jako czyste wyobrażenie, jako jasna idea Boskości, absolutnie wspaniała osobowość, wyposażona w ogromne moce, przy pomocy których mogła występować w całym wszechświecie i spełniać swoje zadanie.

Wiemy jednak, że część tych istot została przyjęta do procesu, który określany jest mianem upadku. Skutkiem tego procesu było między innymi to, że ciała, obrazy boskiej idei, ulegały krystalizacji, stawały się gęstsze, a w danym momencie zdarzył się przez to pewien wypadek, incydent, z jednej strony w promieniowaniu jądrowym i w monadzie, a z drugiej strony w ulegających krystalizacji ciałach. W wyniku tego promieniowanie jądrowe nie mogło ostatecznie w wystarczającym stopniu zaopatrywać ciała w energię. Wtedy to po raz pierwszy objawił się inny proces, który znamy, jako proces śmierci. Odrzucone krystalizacje zastępowane były nowymi manifestacjami, ponieważ promieniowanie jądrowe kontynuowało swoje zadanie. W mikrokosmosie wciąż na nowo pojawiała się nowa forma. Dlatego w mitach mówi się, że człowiek był początkowo istotą dwupłciową, istotą męsko–żeńską, hermafrodytą.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 12 grudnia 2017 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Serdecznie zapraszamy