Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni dziećmi Boga nazwani będą.

4 października 2019