Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni dziećmi Boga nazwani będą.

Pokój, który jest z Boga, stanowi doskonałą harmonię, wieczne piękno i dynamiczny spokój. Pokój ten jest stanem równowagi pomiędzy boską ideą a człowiekiem żyjącym zgodnie z tą ideą. Nie istnieje już opór, ponieważ dziecko Boga doświadcza w tej harmonii wartości, sił i myśli, że wszystkie rzeczy pracują dla dobra wszystkiego. To właśnie do tych, którzy posiadają pokój i do tych, którzy dążą do jego osiągnięcia, skierowane są słowa wypowiedziane na Górze: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Boga nazwani będą”.
(…)
„Niech Pokój Boży, który przekracza wszelkie rozumienie, zachowa wasze serca i umysły w Jezusie Chrystusie. Cokolwiek jest prawdziwe, cokolwiek jest czcigodne, cokolwiek jest sprawiedliwe, cokolwiek jest urocze, cokolwiek jest łaskawe, jeśli istnieje jakaś cnota i jeśli jest jakaś pochwała, pomyślcie o tych rzeczach” – tak mówi Paweł.
(…)
Chrześcijańska Szkoła Duchowa posiada jako użyteczną moc prawo duchowe Jezusa Chrystusa, a także filozofię tego prawa, z pomocą której będziecie zdolni do wprowadzania w życie duchowego prawa uwolnienia. Wszystko, czego się uczycie, co otrzymujecie, słyszycie i widzicie, musicie wprowadzić w czyn! Wówczas Bóg pokoju będzie z wami.

JAN VAN RIJCKENBORGH, „MISTERIUM BŁOGOSŁAWIEŃSTW”

Zdjęcie z Pixabay