Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

30 września 2019