Dziesięć sił

Rozumiecie, że w wielkim Uniwersum Boga nie może istnieć nic niedoskonałego. Widzicie dookoła siebie nie tylko objawienie zła; zło jest tworzone przez człowieka znajdującego się w niedoskonałości. Ale u podstaw boskiego Uniwersum leży pewien plan. I musicie teraz rozpoznać, że w waszej dzisiejszej postaci naturalnej znajdujecie się w pierwszych narodzinach i że za pomocą dziesięciu sił możecie wyrugować wszystkie niedoskonałości. Ta dziesiątka jest tym, mówi Hermes, co rodzi dusza. Życie i światło są w niej zjednoczone. Przez to z Ducha zrodzona jest liczba jedności. Jedność, w prawidłowym rozumieniu, zawiera również dziesiątkę, a dziesiątka – jedność. Czy istotnie dobrze to zrozumieliście?
Hermetyczna dziesiątka nie jest niczym innym, jak pierwotnym duchem życia, który może zostać ożywiony, który zostanie ożywiony, gdy człowiek znajdujący się w pierwszych narodzinach otworzy się na to. Jedynka jest powszechnym symbolem Ducha, zero albo okrąg jest duszą, czystą prasubstancją, materią Sophii, kołem naszego dywanu. Dlatego dziesiątka może się stać obejmującą nas Złotą Szatą Godową, obejmującym nas ciałem duszy, które jest połączone z Duchem: dziesiątką. Ten stan bytu, strumień siły, który stąd wytryska, wyruguje podstawowe niedoskonałości.

Jan van Rijckenborgh – PRAGNOZA EGIPSKA I JEJ WOŁANIE W WIECZNYM TERAZ – CZĘŚĆ 4

Zdjęcie Pixabay