Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

15 września 2019