Wewnętrzna walka

Kiedy stare cechy charakteru ucznia, jego pożądania i życzenia ponownie zostaną zapalone, uwolnienie ze starego ładu natury, wyda mu się niemożliwe. Mogą w nim wystąpić wątpliwości, co do słuszności drogi oraz zwątpienie we własne możliwości. Tymczasem wszystko to wskazuje na fakt, że wewnętrznemu wrogowi zagraża rozwój Nowej Duszy, dlatego szykuje się on do ostatniej bitwy i jeszcze raz chce pokazać się w całej swej okazałości. Jeżeli uczeń zniesie cierpliwie tę wewnętrzną walkę, często wbrew wszelkiemu rozsądkowi, jeśli wytrwa w wierze w uwalniającą siłę Światła, to stare gwiazdy wypalą się. W procesie tym Światło będzie stopniowo otwierać siedem pieczęci starej istoty aurycznej i rozładowywać zawarte w niej napięcia magnetyczne.
Poważny uczeń jednocześnie ma do dyspozycji siły, które pomogą mu znieść cierpliwie to oczyszczenie, to uszlachetnienie. Plagi, trudności, które uczeń napotyka w sobie i które oddziaływają także w stosunkach z innymi ludźmi, są koniecznymi etapami na ścieżce, bowiem wszystkich, których miłuję, karcę i smagam (Obj. 4, 19). Fazą końcową tych plag jest sąd ostateczny w mikrokosmosie ucznia. Jest to zakończenie oczyszczania i ostateczne zastąpienie starego astralnego i eterycznego ciała nową cielesnością z subtelnej materii. Uczeń utkał wtedy szatę świetlną, która składa się z substancji Boskiej Natury.

Pentagram nr 117 -4/2019

https://www.rozekruispers.pl/index.php/site/pentagram

Zdjęcie Pixabay