Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Czym jest właściwie owo miłosierdzie w rozumieniu Kazania na Górze? Aby je zrozumieć musimy sięgnąć do Nauki Powszechnej. Miłosierdzie – wolne od wszelkiej praktyki dobroci – stanowi pewną formę magii. Jest to magia postaci duszy, która uwidacznia się w określonym stanie sanktuarium serca. Siłę promieniowania tej magii duszy w Kazaniu na Górze określa się jako miłosierdzie.
(…)
„Bóg jest Miłością, a kto mieszka w Miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim”. Bóg pozostaje z nim we wspólnocie i przemawia przez niego. Boska Miłość jest w swej pełni transmutowana w dynamiczną siłę w uczniu, który się do tego przygotował. To jest magia duszy. Ta magia duszy posiada również siedem faz wzrostu i rozwoju. Biologiczny rodzaj miłości, jej zwyczaje oraz dobroć zwykłego człowieka mają się tak do Miłości duszy jak miłość zwierzęcej matki do jej potomstwa ma się do najszlachetniejszych czynów miłości człowieka dialektycznego.

JAN VAN RIJCKENBORGH, „MISTERIUM BŁOGOSŁAWIEŃSTW”

Zdjęcie z Pixabay