ZROZUMIENIE

Dopiero wtedy, gdy atom iskry ducha w sercu poprzez Wasze samooddanie rozpocznie swą świętą pracę, a Wy nastawicie się na to Światło, pojawi się w Was poznanie w znaczeniu nadawanym mu przez Pismo Święte. Wiecie, że poprzez aktywność atomu iskry ducha uwolniony zostaje nowy hormon, który wpływa na Waszą krew. Na skutek tego w przybytku głowy zostaje zapalona nowa pochodnia; jest nią pochodnia szyszynki (pinealis). Światło tej pochodni łączy kandydata z Powszechną Gnozą, z Tao, z poznaniem, które jest jak żywa pełnia; jak żywa, wibrująca rzeczywistość. Poznanie to jest równocześnie Gnozą, Duchem, Bogiem, Światłem. Jest ono wszechobejmujące i wszechobecne.
Jan van Rijckenborgh “Nadchodzący nowy człowiek”

zdjęcie z Pixabay