Błogosławieni łagodni, albowiem oni odziedziczą ziemię.

9 września 2019