Trzej Królowie

Gdy w mikrokosmosie człowieka przebudzi się praatom iskry Ducha i “rodzi się dziecko” wówczas speszą trzej mędrcy do małej stajni serca. I przynoszą dziecku skarby: złoto, kadzidło i mirrę. Trzej mędrcy odpowiadają głowie, sercu i rekom człowieka Janowego. Pochylają się dobrowolnie przed młodym królem, aby mu służyć. Składają w darze nowemu królewskiemu dziecku wszystkie swoje możliwości, siły, dialektyczne bogactwo, aby mogło działać i postępować według wzniosłego zrozumienia.
Książka: Nita Abbestee “Biblia dla młodzieży”