Doskonałe

Niedoskonałe stanie się doskonałe. Krzywe stanie się proste.

Puste stanie się pełne. Zużyte stanie się nowe.

 

Tao Te King, rozdział 22

 

/…/ „W absolutnym środku każdego mikrokosmosu, korespondującym z przybytkiem serca człowieka zrodzonego z materii, żyje i istnieje „istota duchowa”. Środek ten, ta róża serca, daje życie prawdziwemu stworzeniu, umożliwia odrodzenie podług Ducha, duszy i ciała. Jeśli dany człowiek odnajduje „drogę”, rozpoznaje „prawdę” i żyje „życiem”, takie przezwyciężenie go nie ominie.” Dlatego Lao Tse może w dwudziestym drugim rozdziale stwierdzić jako aksjomat:

 

Niedoskonałe stanie się doskonałe. Krzywe stanie się proste.

Puste stanie się pełne. Zużyte stanie się nowe.”

 

CHIŃSKA GNOZA Komentarz do TAO TE KING Lao Tse
Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri
Rozdział 22-I – Cztery wielkie możliwości