Z Gnozą przez wieki


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do Poznania na spotkanie pt.:
Z Gnozą przez wieki

Od czasu gdy ludzkość odwróciła się od Stwórcy i upadła w grzech nieustannie przybywają do nas wysłannicy mający przypominać, że zadaniem człowieka jest uwolnienie się z więzów materii i powrót do Boskiej Ojczyzny. W swojej pracy wysłannicy ci zawsze dostosowują się do warunków, które istnieją w danym okresie.
Na naszym spotkaniu przedstawimy ślady działalności m.in. Hermesa, Buddy, Lao-Tse, Sokratesa i Platona, Maniego, Katarów oraz XVII –wiecznych Różokrzyżowców.