Gwiazda Betlejemska

Powiada się, że podczas narodzin Jezusa nad stajnią jego narodzin pojawiła się gwiazda, promienna pięcioramienna gwiazda. Trwała ona nad miejscem narodzin, a ze Wschodu przybyli mędrcy prowadzeni jej cudownym światłem, aby oddać dziecięciu cześć.
Czy nie uważacie za znamienne, że w tak wielu świętych opowieściach mówi się o pięcioramiennej gwieździe? Jako pięcioramienna gwiazda przedstawione jest również uświetnione ciało duszy, a więc nowa szata ucznia. Jest to symbol pierwotnego człowieka. Pięć punktów tego pięciokąta koresponduje z głową, rękoma i nogami, a więc z pięcioma znakami doskonałego uczniostwa. Jeżeli tych pięć punktów połączy się liniami, to otrzyma się obraz pięcioramiennej gwiazdy, pięć znamion Syna Człowieczego. “Gwiazda stała w ciszy nad stajenką”.

Jan van Rijckenborgh „Gnostyczne Misteria Pistis Sophii”

Zdjęcie Pixabay