Spotkanie w Opolu – Metamorfoza


Szczegóły wydarzenia


Boski człowiek ”człowiek prapoczątku” był –jako mikrokosmos– istotą świetlną,
stworzoną na obraz i podobieństwo Boga.
Na przestrzeni wielu długich okresów czasu część ludzkiej fali życiowej
oderwała się od boskiego źródła i zgubiła kierunek swojej prawdziwej drogi rozwoju.
W wyniku tego nasz świat objawienia i formy stał się bardzo gęsty i nieprzepuszczalny.
Świadomość ludzka stała się przez to ograniczona i niedoskonała, ponieważ zaplątała się
w ciasnocie materii oraz egocentryzmie ziemskiej tożsamości.

Człowiek jako mikrokosmos może powrócić do swego pierwotnego stanu, o ile dokona
wewnętrznego zwrotu i podda się alchemicznemu procesowi przemiany.
W tym celu konieczny jest rozwój nowej świadomości duszy.

Porozmawiajmy o tym podczas odczytu,
na który serdecznie zapraszamy!

Miejsce spotkania: Opole, ul. Konstantego Damrota 1,
w Centrum Dialogu Obywatelskiego UM Opole, sala 105