Spotkania z Gnozą – Człowiek – Kosmos – Makrokosmos

w lokalizacji: Centrum Wrocławskie , adres: Wrocław, ul. Wandy 7/11 ,