Medytacja Gnostyczna – Październik 2020

Medytacja Gnostyczna: „Nauka, Religia i Sztuka Środka”

W świecie zawsze były obecne ślady Boskiej Mądrości, Woli i Miłości. A ziemska nauka, religia czy sztuka odkrywają i potwierdzają dzisiaj to, co dla duchowej świadomości połączonego Serca i Rozumu było oczywiste oraz dostępne od początku. Ta prawdziwa wiedza jest wiedzą wewnętrzną, wiedzą serca. Gnozą. Opiera się ona na nowej świadomości.