Życie mentalne

Nowa jakość duszy musi się również objawić jako higiena myślenia, jako nowe, oczyszczone myślenie. Poprzez życie mentalne człowiek ma dostęp do ciała astralnego i aktywizuje je. Każda myśl posiada bezpośrednie oddziaływanie astralne, całkowicie zgodne z istotą, jakością, zawartością i siłą myśli. Stąd też rodzaj mentalności ma wielkie znaczenie dla jakości i utrzymania całej osobowości.

Jan van Rijckenborgh, „Alchemiczne gody Chrystiana Różokrzyża” tom I, str. 270