Błogosławieni ubodzy Duchem, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

25 sierpnia 2019