Nowa postawa życiowa

Jeśli spytacie: „Jak mam rozpocząć tę ścieżkę?”, wtedy odpowiedź brzmi: „Od nowej postawy życiowej!”. Jest ona dla was możliwa, jeśli dąży do niej wasze pragnienie, jeśli jest na nią ukierunkowane całe wasze zainteresowanie. Tak jak tonący pragnie powietrza, tak wy musicie pragnąć Światła. Wtedy powstaje nowa animacja, nowe ożywienie, i z tej animacji powstaje siła i moc, a z nich – etery. Najczęściej na początku jest tak, że wprawdzie pragniemy nowego stanu życia, ale tak jak widoku pięknego malowidła, lektury dobrej książki, słuchania wspaniałej muzyki. Daje to zadowolenie na moment, jest tylko estetycznym doznaniem.
Wasza postawa życiowa nie ulega przez to zmianie; albowiem wasze życie określane jest przez stan eteryczny, ożywiający was z natury, albowiem waszym życiem włada wasze ciało życiowe. Żaden człowiek nie zostaje uwolniony z tego więzienia, jeśli nie koryguje gruntownie swojej własnej postawy życiowej.
Jeśli wasza tęsknota za wyzwalającym życiem jest dostatecznie duża, ale wasza postawa życiowa staje wam na przeszkodzie, jeśli wasza postawa życiowa was oskarża, to wtedy miejcie jednak odwagę przełamania wszystkiego, co wam przeszkadza. Wyłamcie się wszelkimi siłami, jakie w was są. A wtedy nowe etery wpłyną natychmiast i stojąc na czworoboku budowy zmusicie w ten sposób, od podstaw, wasze ciało życiowe do odnowy.

JAN VAN RIJCKENBORGH – „ALCHEMICZNE GODY
CHRYSTIANA RÓŻOKRZYŻA” – tom 2

Zdjęcie Pixabay