Samorewolucja

[…] Nie ma bowiem żadnego znaczenia to, co wiecie – liczy się tylko to, co czynicie! Musicie dokonać samorewolucji, która będzie tak radykalna i całkowita, że można ją będzie nazwać wszechogarniającą.

Oprócz waszej jednoznacznie obecnej dobrej woli i absolutnie widocznej miłości do Gnozy chodzi o to, czy wy, jako nowocześni ludzie naszego wieku, jesteście w stanie rozpocząć i przeprowadzić taką radykalną rewolucję w was samych – z pomocą inteligencji, która nie jest zrodzona z fanatyzmu, lecz z mądrości. Albowiem ta radykalna rewolucja, która jest bardzo konieczna, dotknie nie tylko was samych, lecz także wszystkich i wszystko, za co jesteście odpowiedzialni.

Dla tej radykalnej samorewolucji nie da się ustalić jednolitego programu, który można by powszechnie stosować. Jest ona absolutnie wewnętrznym procesem. Samorewolucja ta znajdzie wyraz w życiu zewnętrznym, w całkowicie nowym stylu życia, opartym na jedynym życiowym celu.

[…]

 “Chińska Gnoza” Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri (rodział 20-II)

Książka dostępna pod adresem http://www.rozokrzyz.pl/chinska-gnoza/ również w wersji on-line.

(zdjęcie z pixabay)