SAMOOPANOWANIE

Najpierw musicie posiadać klucz do ścieżki, który w Biblii nazwany został wiarą. Wiara polega na posiadaniu i doświadczaniu praatomu w przybytku serca oraz na pozytywnym nań reagowaniu. Kto potrafi posługiwać się tym kluczem, wstępuje na pierwszy stopień ścieżki i dochodzi do cnoty. Tworzy się wtedy nowa podstawa krwi, nowa struktura krwi. Uczeń staje się zdatny dla ścieżki, otrzymuje wewnętrznie zdolność postępowania ścieżką.
Na takiej podstawie krwi uczeń wstępuje na drugi stopień ścieżki, co znaczy, że otrzymuje zrozumienie. Wibracja praatomu i zmienione funkcje hormonalne, które są jej następstwem, przeprowadzają zadziwiający proces w przybytku głowy. Zostaje tam zapalona pochodnia szyszynki, w wyniku czego uczeń wchodzi w związek z pierwszej ręki z powszechnym Światłem Gnozy.
(…)
Co powinniście teraz uczynić? Wstąpić na trzeci stopień! „Przez zrozumienie -– samoopanowanie“! (…) Możecie to osiągnąć bez żadnego wysiłku. Wystarczy, że odwrócicie się od nacisku i głosu natury w Was, a zwrócicie się do tego Innego, Nowego w Was: to właśnie jest samoopanowanie. Stwierdzicie wtedy, że stara natura coraz bardziej milknie; coraz bardziej obumiera.
Samoopanowanie w rozumieniu siedmiorakiego prawa jest więc ukierunkowaniem samego siebie na podstawie prawdziwej cnoty i rozumienia: jest postępowaniem za nowym głosem wewnętrznym. Takie samoopanowanie tworzy trzeci stopień ścieżki.
Jan van Rijckenborgh “Nadchodzący nowy człowiek”

zdjęcie z Pixabay