Osobowość

Osobowość jest organizmem – jesteście więc cielesnym człowiekiem, całkowicie różnym od boskiego człowieka. Czym jest organiczny człowiek? Jest on mechaniczną istotą kierowaną przez wyższą inteligencję, chociaż organiczny człowiek sam posiada pewną mechaniczną inteligencję. Organiczny człowiek, zwykła osobowość, cielesny człowiek używa siły i działa w sposób ludzki lub ewentualnie boski, na mocy swej zdolności imitacji i jej pochodzenia. Pędzi on niczym szaleniec po okręgu i zgodnie z prawem jego całkowicie rozstrojonego stanu stale na nowo powraca do punktu wyjścia. Tak jak silnik posiada mechanicznie działającą inteligencję i raz uruchomiony pozostaje na obrotach, a jego zadanie może pomimo to wypełnić tylko kierująca nim inteligencja siedząca za kierownicą, tak też osobowość i jej zwierzęca inteligencja jest użyteczna tylko wtedy, kiedy kieruje nią Bóg-w-niej, najwyższy ośrodek życia znajdujący się w sercu. Jeśli tak nie jest, to organiczny, cielesny człowiek, zdany jest na samego siebie z wszystkimi odpowiadającymi temu skutkami.

„Chińska Gnoza – Komantarz do Tao Te King Lao Tse” Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri

Zdjęcie Pixabay