Odwaga

Spójrz, oto jest sekret gnostycznego uczniostwa. Leży on w byciu odważnym, w posiadaniu odwagi, by wytrwać w obliczu przeszkód, wbrew całemu oporowi, by wytrwać bez względu na to, co mówią ludzie i bez względu na sytuacje i trudności, jakie się mogą wokół nas gromadzić. Jeśli nie możesz zebrać takiej odwagi, jeśli nie posiadasz takiej wytrwałości, jeśli nie pragniesz się przebić, to nigdy nie osiągniesz Mądrości, nigdy nie osiągniesz miłości do ludzkości w sensie pierwotnego prawa Gnozy.
„Kochać Boga ponad wszystko” oznacza wytrwać pomimo wszystkiego, nawet jeśli czasami nie odpowiada to nam w odniesieniu do naszego życia codziennego. Mądrość, która jest z Boga, przyjdzie do nas, jeśli wykażemy się tą odwagą przekonania z konsekwencją. Wówczas przechodzimy przez bramę. ”
Czasopismo: Pentagram 1/58
Zdjęcie Pixabay