mądrość duszy

O Nauczycielu, co mam uczynić, by dotrzeć do Mądrości?

O Mędrcu, jak zdobyć doskonałość?

 

Szukaj Ścieżek. Lecz, o Lanu, mniej czyste serce nim w podróż wyruszysz. Zanim postawisz pierwszy krok, naucz się odróżniać prawdę od fałszu, to, co chwilowe, od tego, co wieczne. Naucz się przede wszystkim oddzielać uczenie się głową od Mądrości Duszy, „Naukę Oka” od „Nauki Serca”.

Zaiste, niewiedza podobna jest do zamkniętego naczynia bez powietrza; dusza do ptaka w nim zamkniętego. Nie szczebiocze, ani piórkiem nie może poruszyć; śpiewak ten siedzi niemy i odrętwiały, i z wyczerpania umiera.

Lecz nawet niewiedza lepsza jest od uczenia się głową, gdy brak Mądrości Duszy, która by ją oświeciła i poprowadziła.

H.P. BLAVATSKY „Głos Ciszy”

https://www.rozekruispers.pl/index.php/site/autors/36

(zdjęcie z pixabay)