Umysł

Umysł: Przybytek serca człowieka dialektycznego, opróżniony i oczyszczony z wszystkich wpływów i działań zrodzonych z natury, wibrujący w harmonii z różą, z atomem iskry Ducha: połączenie czystej, odrodzonej duszy z radiacjami Ducha; połączenie róży będącej centrum mikrokosmosu z promieniowaniami Siedmioducha. W Umyśle i przez Umysł przemawia, objawia się Pymander, Duch.