„Żywa wiedza serca” – cykl spotkań wprowadzających w naukę współczesnej Szkoły Duchowej


Szczegóły wydarzenia


Serdecznie zapraszamy na drugie z cyklu 8 comiesięcznych spotkań wprowadzających w naukę współczesnej Szkoły Duchowej.

Jeśli w wewnętrznej potrzebie będziecie sięgać po egzoteryczną wiedzę i uginać się przed zewnętrznym  autorytetem, doświadczycie stwarzanych przez siebie trudności, ponieważ każdy zewnętrzny autorytet niesie
ze sobą jeszcze większą niewolę. Możecie ugasić wasze pragnienie uwalniającej mądrości jedynie w źródle Żywej Wody, do którego musicie dotrzeć sami, w swej własnej istocie. Jeśli naprawdę poszukujecie tej Żywej Wody, będziecie mogli podążać ścieżką samoautorytatywności.

Jan van Rijckenborgh i Catharose de Petri

Tematyką tego spotkania będzie wewnętrzne powołanie i zadanie człowieka, przybliżenie znaczenia symbolu Różokrzyża oraz omówienie uwolnienia wewnętrznego człowieka

Wstęp wolny.