Ukryty przekaz w baśniach


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do Poznania na spotkanie pt.:

Ukryty przekaz w baśniach

Baśnie posiadają pierwotną mądrość, która obrazowym językiem przekazuje głęboką wiedzę misteryjną. Ukierunkowane są na duszę i wyrażają wewnętrzną tęsknotę za boskim Źródłem. Wskazują, jak możemy powrócić do stanu wolności i źródła życia. Chcielibyśmy wspólnie odkryć duchowe znaczenie baśni.
Na podstawie książki Christy Siegert: Duchowe znaczenie baśni.

Photo by Liana Mikah on Unsplash