Uczniowie i Szkoła Duchowa


Szczegóły wydarzenia


Wszystkich zainteresowanych wpływami ery wodnika we współczesnym świecie i idącą za tym duchową przemianą zapraszamy na poniedziałkowy cykl 7 spotkań informacyjnych wprowadzających w filozofię Różokrzyża

Spotkanie siódme: Uczniowie i Szkoła Duchowa

Naszym zadaniem jest objaśnianie chrześcijańskich misteriów świętego Różokrzyża dla nowej ery, która ma nadejść, zaproszenie uczniów do nowych szkół duchowych i wzywanie ich do całkowitej samorewolucji

Jan van Rijckenborgh, Dei Gloria Intacta

Pole siły Szkoły Duchowej Złotego Różokrzyża można zrozumieć jedynie wtedy, gdy jest się jego uczestnikiem. Samo rozmawianie na jego temat nie wystarcza. Pole to może działać jedynie w bezpośrednim doświadczaniu go.
W polu siły Szkoły Duchowej spotykają się i stapiają ze sobą dwa impulsy siły: jeden z nich jest ukryty w mikrokosmosie, a drugi pochodzi od Łańcucha Powszechnego Braterstwa. Muszą one stać się jednym.
Pole siły Szkoły Duchowej można porównać do reaktora, w którym te dwa impulsy siły mogą stopić się ze sobą. Ten potężny proces przemiany nie odbywa się w ułamku sekundy, lecz wymaga przygotowania, głębokiego zrozumienia przebiegu procesu oraz gotowości podjęcia go.
Poszczególne stadia duchowej drogi: przygotowanie w fazie Janowej, faza Jezusa oraz bezpośrednie połączenie z siłami Ducha Świętego wyrażają się w strukturze Szkoły Duchowej. Mówimy tu o szkole zewnętrznej i wewnętrznej, oraz o wewnętrznych stopniach.
Kształt pola siły Szkoły Duchowej Złotego Różokrzyża objawia się konkretnie na siedmiu poziomach; Szkoła Duchowa jest więc zbudowana hierarchicznie. Mówimy o wspierających się nawzajem procesach uczniostwa, o organicznym wzroście, który prowadzi od dołu do góry, do boskiego pola życia.